Chung sức chung lòng
Phân bón NPK  chuyên dùng 22-12-5+TE

Phân bón NPK chuyên dùng 22-12-5+TE

Chuyên dùng cho cây cao su từ 1-6 năm.
Thành phần: 22% N; 12% P2O5; 5% K2O; 0,01% CaO; 0,01% MgO; Tổng vi lượng (TE): 100 ppm.
Giá bán: Call
Thông tin chi tiết:
- Chuyên dùng cho cây cao su từ 1-6 năm.

- Thành phần:

22% N; 12% P2O5; 5% K2O; 0,01% CaO; 0,01% MgO; Tổng vi lượng (TE): 100 ppm.

- Công dụng:
•    Cung cấp đầy đủ và cân đôi dưỡng chất.
•    Giúp cây cao su kiến thiết phát triển mạnh.
•    Tăng số tầng lá, cứng cây, chống đổ ngã.
•    Rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản.
•    Tăng sức đề kháng, hạn chế mầm bệnh.

- Cách sử dụng:
•    Chuyên dùng bón thúc cây sao su. Bón 2-3 lần/năm.
•    Bón vào đầu mùa mưa, giữa và cuổi mùa mưa
•    Bón đợt 1: bón từ 250-300 kg/ha
•    Bón đợt 2: bón từ 100-150 kg/ha
•    Bón đợt 3: bón từ 150-200 kg/ha

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG:

Sản phẩm chưa có nhận xét.


Viết nhận xét cho sản phẩm này!

Đánh giá cho sản phẩm: 0 (mức thấp nhất) đến 5 sao (tốt nhất)

 
 

Nội dung nhận xét