Chung sức chung lòng
Phân hữu cơ vi sinh DANOCOMIX VI SINH LÓT

Phân hữu cơ vi sinh DANOCOMIX VI SINH LÓT

Chuyên dùng lót cây cao su.
Thành phần: 20% Hửu cơ; 0,5% N; 0,5 P2O5; 0,5% K¬2O; pH 5-7; độ ẩm 30%; 1% Ca; 100 ppm Zn; 100 ppm Fe; 100 ppm Mn; 80 ppm B; Trichoderma 1*106 CFU/g; Bacillus 1*106 CFU/g ; VSV(P): 1*106 CFU/g.
Quy cách đóng gói: bao 50kg
Dạng bột
Giá bán: Call
Thông tin chi tiết:
- Chuyên dùng lót cây cao su.

- Thành phần:
20% Hửu cơ; 0,5% N; 0,5 P2O5; 0,5% K¬2O; pH 5-7; độ ẩm 30%; 1% Ca; 100 ppm Zn; 100 ppm Fe; 100 ppm Mn; 80 ppm B; Trichoderma 1*106 CFU/g; Bacillus 1*106 CFU/g ; VSV(P): 1*106 CFU/g.

- Công dụng:
Phân bón hửu cơ Vi Sinh Lót chứa hàm lượng chất hửu cơ cao và thành phần khoáng, đa, trung, vi lượng cân đối, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, giúp cải tạo đất trồng. Đồng thời bổ sung cho đất hàm lượng vi sinh vật hửu ích cao, giúp hạn chế các bệnh về rể.

- Cách dùng:
•    Chuyên dùng bón lót cho cây cao su. Bón 1 lần trước khi trồng mới, bón 1-3 kg/cây/năm
•    Có thể dùng bón thúc như sau: bón 2-3 lần/năm
•    Bón đợt 1: bón từ 500-1000 kg/ha
•    Bón đợt 2: bón từ 800-1000 kg/ha

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG:

Sản phẩm chưa có nhận xét.


Viết nhận xét cho sản phẩm này!

Đánh giá cho sản phẩm: 0 (mức thấp nhất) đến 5 sao (tốt nhất)

 
 

Nội dung nhận xét