Chung sức chung lòng
NPK 20-20-15+TE

NPK 20-20-15+TE

 Thành phần: 20% N; 20% P2O5; 15% K2O; Tổng vi lượng (TE): 500 ppm
 Công dụng:
• Giúp cây tăng trưởng, phát triển mạnh
• Tăng năng suất, tăng phẩm chất nông sản
• Tăng sức đề kháng, hạn chế bệnh, cứu cây
• Chống đổ ngã, hạn chế lem lép hạt.
Giá bán: Call
Thông tin chi tiết:

§        Thành phần: 20% N; 20% P2O5; 15% K2O; Tổng vi lượng (TE): 500 ppm

§        Công dụng:

·        Giúp cây tăng trưởng, phát triển mạnh

·        Tăng năng suất, tăng phẩm chất nông sản

·        Tăng sức đề kháng, hạn chế bệnh, cứu cây

·        Chống đổ ngã, hạn chế lem lép hạt.

§        Cách sử dụng:

·        Cây công nghiệp dài ngày: 300-500 kg/ha/năm.

·        Cây công nghiệp ngắn ngày: 200-300 kg/ha/vụ.

·        Cây rau màu các loại: 200-300 kg/ha/vụ

·        Cây lương thực (lúa, bắp…): 300-400 kg/ha/vụ.

·        Cây ăn trái: 1-3 kg/gốc/năm

Đào rảnh, bón phân, lấp đất để tan tốt.

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG:

Sản phẩm chưa có nhận xét.


Viết nhận xét cho sản phẩm này!

Đánh giá cho sản phẩm: 0 (mức thấp nhất) đến 5 sao (tốt nhất)

 
 

Nội dung nhận xét