Chung sức chung lòng
Acid humic USA

Acid humic USA

Acid humic Diamond Growth HUMI[K] - 95% WSP
Sản phẩm chứa hàm lượng cao acid humic, độ tan trong nước 95%
Bao nguyên đai nguyên kiện 1 tấn.
Hàm lượng acid humic cao
Giá bán: Call
Thông tin chi tiết:
Acid humic Diamond Growth HUMI[K] - 95% WSP
Sản phẩm chứa hàm lượng cao acid humic, độ tan trong nước 95%
Bao nguyên đai nguyên kiện 1 tấn.
Hàm lượng acid humic cao

K2Ohh : 12%

A & L Labs: 95-99% Kali Humate (Humic Acid)
CDFA 65-70% (Humic Acid)
ISO / Lamar / AOAC / IHSS: 60-65% (Humic Acid)

Fulvic Acid 10-15%

Organic Carbon 30-35%

Organic Matter 55-65%  

khoảng pH: 9,0-9,5


NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG:

Sản phẩm chưa có nhận xét.


Viết nhận xét cho sản phẩm này!

Đánh giá cho sản phẩm: 0 (mức thấp nhất) đến 5 sao (tốt nhất)

 
 

Nội dung nhận xét


SẢN PHẨM CÙNG LOẠI: